Stränder

Stränder

Inom föreningens område ligger även underbara havsbadet Schweizerbadet. Schweizerbadet består av tre stycken badstränder. Stranden som är mest norr belägen även kallad Hawaii har en sommaröppen glasskiosk. Den mellersta kallas Simskolestranden m.a.a att det hålls simskoleundervisning utefter den långa bryggan som löper ut till ön Sumpholmen. Sumpholmen är betydligt trevligare än namnet låter sig berätta. Perfekt för solbad och bad direkt i lite djupare vatten. Den tredje stranden och mest söderut belägna är Parkstranden den löper mellan Simskolestranden och fram till Dalarö Kanal.

Gemensamt för Schweizerbadet är att samtliga tre stränder är mycket barnvänliga då badet är väldigt långgrunt och den vita härliga sanden växlas med stora gröna gräs ytor.

Havsbadet Schweizerbadet är klassat såsom ett EU-bad vilket innebär att föreningen är skyldig att under badsäsongen ta vattenprover på vattnet och inlämna vid angivna tidpunkter till Miljöenheten på Haninge Kommun.  Kostnad för dessa vattenprover uppgår årligen till ca. 5000 kr vilka betalas av föreningen. Resultaten på vattenproverna redovisas på Smittskyddsinstitutets hemsida http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/

Det råder kopplingstvång för hundar  i hela Schweizerparken vilket inkluderar även Schweizerbadet. Våra fyrfota vänner hänvisas till Vadviken för att bada i sommarvärmen (vid Idunstigen nedanför vattenreningsverket) vilket föreningen och Haninge kommun kommit överens om år 2007 och som stämmer väl överens med EU-klassificeringen gällande EU-bad och rådande kopplingstvång i Schweizerparken.