Välkommen till Schweizerdalens Tomtägare Ek förening Dalarö

Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmar gemensamma intressen och skötsel av våra anläggningar.