Se upp för vildsvinen som håller till på Sandemars marker

Se upp för vildsvinen när ni kör på Dalarövägen, de håller till väldigt nära Dalarövägen på Sandemars marker och är ute alla tider på dygnet trots att de enligt uppgift ska vara skygga nattdjur.

Vildsvin

Skrivet 2012-07-07
Gå tillbaka