Välkommen till Schweizerdalens Tomtägare Ek. förening Dalarö

Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmar gemensamma intressen och skötsel av våra anläggningar.

Aktuellt

Faktura med väg- och medlemsavgifter 2024.

Skrivet 2024-02-08

Höstens städdag 2023   

Skrivet 2023-07-30

Klippning vägrenar OBS nytt datum

Skrivet 2023-07-25

Välkommen till Schweizerdalens Tomtägare Ek förening Dalarö

Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmar gemensamma intressen och skötsel av våra anläggningar.

Kontaktpersoner

Urban Mathiasson

Ordförande / Planfrågor / Förvaltning / Avtal / Medlemsinfo / Hemsida

070-8865628

Per Tilliander

V. ordf / Miljö / Friområden / Nycklar

070-9845899

Agneta Hermansson

Sekreterare, Trivselkommitten / Registreringshantering / Matrikelansvarig / Medlemsinformation / Webb / Badet

08-50151420 070-7127362

Kontakta oss