OBS! Byte av lokal för Informations/startmöte ang. VA utbyggnad – Norra delen av vårt område

Haninge kommun har inför Informations/startmötet gällande VA-utbyggnaden i Norra delarna av Schweizerdalen den 29 Nov kl. 17.30 bytt lokal!  Ny lokal för mötet är Dalarö skola, matsalen istället för Tullhuset.   //Styrelsen 

 

 

Skrivet 2012-11-19
Gå tillbaka