Styrelse

Urban Mathiasson

Ordförande / Planfrågor / Förvaltning / Avtal / Medlemsinfo / Hemsida

070-8865628

Per Tilliander

V. ordf / Miljö / Friområden / Nycklar

070-9845899

Carl Sandin

Kassör / Registreringhantering / Matrikel

070-5549386

Agneta Hermansson

Sekreterare, Trivselkommitten / Registreringshantering / Matrikelansvarig / Medlemsinformation / Webb / Badet

08-50151420 070-7127362

Karl Jernberg

Skog / Friområden / Drift / Väg

070-7599432

Barbro Nordgren

Väg / Belysning / Friområde / Bad

070-5808037

Pär Mellanmyr

Hamnkapten /Stenfatshamnen & Vadvikshamnen/ Båt / Hamnfrågor / Båtregister/ Miljöfrågor / Drift

070-3899176

Arne Jonsson

Drift & Underhåll

070-8789843