Kontaktpersoner

Urban Mathiasson

Ordförande / Planfrågor / Förvaltning / Avtal / Medlemsinfo / Hemsida

070-8865628

Per Tilliander

V. ordf / Miljö / Friområden / Nycklar

070-9845899

Agneta Hermansson

Sekreterare, Trivselkommitten / Registreringshantering / Matrikelansvarig / Medlemsinformation / Webb / Badet

08-50151420 070-7127362