Ledningsröjning – Ledningsgator

För att trygga säkerheten på kraftledningarna inom vårt område kommer underhållsröjning i ledningsgator att påbörjas under sommaren 2011.  Arbetet är beställt och kommer att utföras på uppdrag av Vattenfall.

Skrivet 2011-06-17
Gå tillbaka