Kitezon på prov

Rött är förbjudet 15/6-15/8, Grönt = OK

Rött är förbjudet 15/6-15/8, Grönt = OK

Ett speciellt område sk. Kitezon har upprättats vid havsbadet på prov sommaren 2011. Föreningens motpart i detta har varit föreningen Stockholm Kite Nation. Bägge parter har velat göra detta på prov för att undvika olyckstillbud. Kitezonen är under badsäsong dvs. fr. 15 juni förlagd till området benämnt ”havsängen” och är ängen och vattenområdet nedanför festplatsen (midsommarstångsplatsen). Sporten kitesurfing har växt enormt de senaste åren och utövas främst vid blåsigt väder (få badande) varför styrelsen och årsstämman 2011 antagit detta som ett testår 2011. Fungerar samverkan/samspelet bra så kan kitezon uppgörelsen förlängas.  Uppgörelsen i korthet….Under badsäsong dvs. 15 juni tom. 15 aug så får kitesurfing starta från havsängen och utövas inom uppgjorda områden på vattnet med god säkerhetsmarginal från badområdet.

Skrivet 2011-06-18
Gå tillbaka