Föreningen fyller 60 år – 2012

Schweizerdalens Tomtägare Ek. Förening hade första konstituerande möte 15 maj 1952 och det första styrelsemötet var den 29 maj 1952 således för snart 60 år sedan. Föreningen kommer att fira detta på liknande vis som vi gjorde för 10 år sedan dvs. 50 års firandet. Agneta Hermansson är fest/firande ansvarig och vi behöver några fler som tillsammans med Agneta kan hitta på lite kul aktiviteter kring detta firande. Hör av dig till Agneta på agneta@schweizerdalen.se om du vill ingå i fest/firande kommitten.

Skrivet 2012-02-15
Gå tillbaka