24 Sep 21

Kallelse extra föreningsstämma

Kallelse 

Extra föreningsstämma söndag 24 oktober kl 14.00 Hotell Winn Haninge

Medlemmarna i Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening kallas härmed till extra föreningsstämma. Kaffe och smörgås serveras från kl 13.30. Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som möjligt kan närvara.

Eftersom de tidigare restriktionerna i samhället kring större folksamlingar och möten pga covid-19 kommer att upphöra i slutet av september, blir den extra föreningsstämman möjlig att genomföra fysiskt.

Begäran om extra föreningsstämma har framförts av en grupp medlemmar som, i enlighet med föreningens stadgar, uppgår till mer än 10% av föreningens samtliga medlemmar. Medlemsgruppen har i sin begäran även bifogat en dagordning för stämman. Inga andra ärenden eller frågor kan tas upp på denna extra föreningsstämma. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) visas endast namn (ej fastighetsbeteckning) på de medlemmar som begärt den extra föreningsstämman.

Kallelse har skickats via post med dagordning och bilagor.

Väl mött och välkomna

Styrelsen

09 Aug 21

Asfaltering Södra sidan

Om tomtägare på södra sidan önskar komplettera vid sin infart/utfart med asfalt mot föreningens väg så får tomtägare betala det själv till Skanska.
Om det är möjligt bestäms av Skanskas Arbetsledare Johannes. Tomtägare får ta direktkontakt med Johannes på tel. 072-9733318. Snarast.

Styrelsen

05 Aug 21

Asfaltering Södra sidan

På måndag 9 augusti kommer Skanska att börja med etableringen inför beläggningsarbetena Södra sidan. Delar av parkeringen vid Stenfatet kommer att användas. På söndag kväll stängs den delen av för parkering. 

Styrelsen

26 Jul 21

Schweizerbadet

Nu råder det TOTALT eldningsförbud i Stockholms län.

På Schweizerbadet får man INTE använda grillarna. Man får INTE göra upp eld eller använda andra grillar på stranden. Rök inte och kasta cigarettfimpar.

Very high risk to catch fire 

Forbidden to make fire. No barbecues are allowed. Don’t smoke and throw away cigarette-end.

Styrelsen / Board of directors

15 Jul 21

Vägslåtter

Under v 29 beräknas klippning av föreningens vägrenar komma igång.

Styrelsen 

12 Jul 21

Asfaltering Södra sidan

Asfaltering av vägarna på Södra sidan är planerad till mitten av augusti.

Styrelsen

24 Jun 21

Trevlig Midsommar

önskar Styrelsen

28 May 21

FoodTruck Schweizerbadet

Nu har den nya FoodTrucken kommit på plats vid Schweizerbadet.                      

Dalarö Mat    Thor – Freiman     Fast Food och Take Away  

Mobil 070 – 926 24 62.         Det kommer serveras olika rätter både varmt och kallt. Hamburgare, Sallad, Varm Levain, Kaffe m kaka mm. Se dagens meny vid Food Trucken.

Öppet tider gäller från kl. 11,00 dagligen tills kvällen eller mörkret faller, regn och rusk kan också påverka.   

Välkomna

Styrelsen

23 May 21

Belysning SA sidan

Det har varit besiktning av belysningen tillsammans med Vattenfall. Nya belysningen skall nu vara i funktion. De gamla stolparna/armaturer börjar man ta bort nästa vecka. Återställandet av diken, vägar mm kommer att påbörjas om ca 2 veckor. Vattenfall beräknar att allt skall vara klart veckan efter midsommar.

Asfaltering av SA sidan beräknas göras till hösten. 

Styrelsen

14 May 21

Bastugruppen

Bastugruppen har gjort en powerpointsammanställning på svaren som inkommit till bastugruppen. Tryck på bifogad länk så så får du se den. Bastugruppen

Bastugruppen