11 Jul 22

Kantklippning av vägarna

Kantklippning av dikeskanterna kommer att göras med början denna vecka.

Styrelsen

06 Jul 22

Reparation vägar

Reparation av vägskadorna på södra sidan kommer att ske de närmaste dagarna med snabelbilen.

Styrelsen

16 Jun 22

Midsommar i Schweizerparken

PROGRAM:

23/6  KL. 14:00   Stången kläs

Ta med barnen och plocka blommor så klär vi stången tillsammans 

24/6  KL. 14:00   Stången reses

Ta med picknickfilt, lite gott att äta och bekväma skor så dansar vi in midsommar tillsammans.

Det kommer finnas fiskdamm och sockervadd.

Välkomna!  

Schweizerdalens tomtägarförening

03 Jun 22

Sopning vägar

Sopning av våra vägar har utförts. Tyvärr uppstod skador på Utövägen samt delvis Rånövägen, varför arbetet avbröts på södra sidan Dalarövägen. Sopning norr Dalarövägen har utförts utan problem. Resterande vägar kommer att utföras så snart tillfälle ges och då med annan metod.
Kontakt med Skanska som utfört beläggningsarbetena på samtliga av våra vägar anser nämligen att sopsugning, som metod, ej är lämplig på denna beläggning. Denna sopmetod har dock använts under 4 år på norra sidans vägar, med samma typ av beläggning utan problem!
Så snart som möjligt kommer uppkomna skador på vägarna att åtgärdas.

Styrelsen

18 May 22

Sopning av våra vägar

Vägarna är nu lagade efter vinterns skador. Sopningen kommer att ske runt månadsskiftet maj – juni.

Styrelsen 

15 May 22

Midsommar 2022

Vi som vill att traditionen med ett midsommarfirande i Schweizerparken skall finnas kvar behöver din hjälp.

Du tar kontakt med Christer Dahlgren, christer.dahlgren@telia.com  eller Lotta Clemmedsson,  lotta@clemmedsson.se   

Vi behöver hjälp med stort som smått. 

Trivselkommittén

01 Apr 22

Ordinarie föreningsstämma 2022

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma Tisdag 26 april 2022 kl 18,30 på Quality Hotel Winn, Haninge. Kaffe och smörgås serveras från kl 17,30.

Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna.

19 Mar 22

Hej alla båtplatsinnehavare

Nu är det hög tid att boka era vaktnätter för 2022, detta gör ni på hemsidan www.schweizerdalen.se .
Under fliken inloggning medlem och vakt.
Det är två vaktnätter per båtplats.

Behöver du hjälp med inloggning kontakta:
Per (Hamnansvarig )på: per@schweizerdalen.se
Eller
Agneta( sekreterare )på:
agneta@schweizerdalen.se

Bokningen stänger den 20/4 och därefter fördelas vaktnätter automatiskt.

Mer detaljerad information om vaktgången kommer längre fram.

Med vänlig hälsning,
Per Tilliander
Hamnansvarig

16 Mar 22

Städdagar 2022

Äntligen kan vi få träffas till våra städdagar igen.

Vårens städdag är lördag 7 maj

Höstens städdag är lördag 3 september

Samling vid simskolan kl 9,30 för anmälan , kaffe och macka samt indelning i arbetslag. Ca kl 12 blir det korvgrillning sedan fortsatt arbete till ca kl 14. Har du svårt med fysisk aktivitet hör av dig till Agneta 070-7127362, agneta@schweizerdalen.se  eller Inger Wannström 073-5844225, inger@schweizerdalen.se så kan du hjälpa till med andra uppgifter. Du får gärna kontakta oss i styrelsen om du har förslag på något som behöver göras. Information kommer även på våra anslagstavlor.

Välkomna önskar Trivselkommittén

17 Jan 22

Busshållplatsen Västra Vadviken

Svevia meddelar att de pausar jobbet med hållplatserna. Arbetena blir under 2022 prel när vintervädret släppt.  

Styrelsen