Tomas Westerström

Ordförande Planfrågor / Förvaltning / Kommunärenden / Avtal och Medlemsinformation / Web

Telefon:
070-561 12 52
E-post
tomas@schweizerdalen.se

Karl Jernberg

Skog / Friområden / Drift / Väg 

Telefon:
070-759 94 32

E-post:
karl@schweizerdalen.se

Agneta Hermansson

Sekreterare, Trivselkommitten / Registreringshantering / Matrikelansvarig / Medlemsinformation / Webb / Badet

Telefon:
08-501514 20, 070-712 73 62
E-post
agneta@schweizerdalen.se

Carl Sandin

Kassör / Registreringhantering / Matrikel 

Telefon:
070-554 93 86
E-post
carl@schweizerdalen.se

Helena Rönnberg

Miljöfrågor / Båt / Hamnfrågor / Drift

Telefon:
070-346 84 14
E-post:
helena@schweizerdalen.se

Örjan Norlin

Vägansvarig / Friområden / Drift / Vägbelysning
Telefon:  070-515 11 07
E-post:
orjan@schweizerdalen.se

Per Tilliander

v. ordf Hamnkapten Stenfatshamnen & Vadvikshamnen / Båt / hamnfrågor / Friområden / Båtplatsregister

Telefon:
0709-845 899

E-post
per@schweizerdalen.se

Arne Jonsson 

Drift & Underhåll

Telefon:
070- 878 98 43
E-post
arne@schweizerdalen.se

Inger Wannström

Skog / Trivselkommitten

Telefon:
08- 501 XXX XX
073-584 42 25
E-post:
inger@schweizerdalen.se