Här presenterar vi Bo Tillianders berättelse kring hur han minns att det var förr i och kring Schweizerdalen. Bo har skrivit ned detta i samband med Schweizerdalens Tomtägare Ek. Förenings 60 års jubileum år 2012 vilket styrelsen och föreningen är mycket tacksamma för.

Trevlig läsning

 

Bo Tilliander minns sitt Schweizerdalen