18 Jul 22

Åtgärdsplan för Schweizerdalens skogs-, park- och friområden

Mellanskog beräknas börja med område 1 skogen i september. Ytterligare information kommer ges löpande. karl@schweizerdalen.se  och inger@schweizerdalen.se är kontaktpersoner.

Styrelsen