30 Jan 21

Flisning Rånöplan

Vi har fått sen information att flisningsmaskinen har gått sönder. Flisningen kommer att bli fördröjd med 1 – 2 veckor.

Styrelsen