30 Apr 20

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet som gäller för medlemmarna i föreningen har förlängts

t o m 2020-05-31. Under maj månad skickas nya tillstånd ut till medlemmarna.

Trevlig Valborg önskar Styrelsen