30 Dec 20

Gott Nytt År

önskar Styrelsen våra medlemmar

08 Nov 20

Bommen Stenfatet

I natt har någon saboterat bommen in till Stenfatet. Bommen går inte att stänga. Ni som har båtar ligger där kan kanske titta till dem så inget har hänt med dem. Polisanmälan om skadegörelse skall också göras.

Styrelsen

26 Oct 20

Gångväg mellan Runmarövägen – Dalarövägen

Inom snar framtid kommer föreningen att starta med upprustning av gångvägen som går mot Kolbottens busshpl. Träd kommer att tas ner och diken görs på båda sidorna. Gångvägen kommer att grusas och det blir belysning.       Kontaktperson Örjan Norlin

Styrelsen

03 Oct 20

Parkering intill Kanalbron mot Dalarö

Det har på senare tid förekommit spekulationer på sociala medier om eventuellt blivande parkering intill Kanalvägen mot kanalbron. 

Schweizerdalens Tomtägare ef. som äger området har under många år (ca 30) haft en dialog med kommunen och närmaste grannar om området som i detaljplanen är angivet som ett parkeringsområde. Vi vet att Haninge kommun söker efter parkeringsytor i och omkring Dalarö, speciellt sommartid.

Tomtägarföreningen tillsammans med närmast berörda grannar skall bestämma om utformningen och storleken men även driva den sk Kanalparkeringen. Vi/ styrelsen har löpande under åren diskuterat detta och löpande informerat på årsstämmorna. Senast i handlingarna till årets digitala stämma finns information.

I dagsläget vet vi inte om det blir en parkering eller inte men vi vet att om det skall bli en så är det tomtägarföreningen som skall driva den och därför bevakar vi läget. Vi undersöker möjliga förslag tillsammans med kommunen och givetvis med de närmaste grannarna som tidigare inkommit med tankar om utformningen med tex granhäckar, belysning, storlek mm.

Styrelsen

27 Sep 20

Blåmärkta träd

Karl Jernberg och Inger Wannström är kontakterna i styrelsen när det gäller träd,

Styrelsen

09 Sep 20

Blåmärkta träd på föreningens mark

Vårt mål är nu att ta bort träd på våra gemensamma områden som hotar att falla över hus, vägar, luftledningar och andra ägodelar och att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga i sina hus när det blåser mycket ute.

Det har inte gjorts något i områdena på mycket länge, man kan säga att det har blivit eftersatt under årens lopp. Naturligtvis blir skillnaden stor men det är åtgärder som måste göras.

När vi nu gör denna åtgärd kommer vi nu att ha chansen till föryngring av träd i vårt område. Sköter vi nu om våra områden så kommer vi få en fin karaktär som är hållbar.

Många av träden som vi har markerat är i samråd med de som har fastigheten och bor nära träden. Det tycker vi väger tungt. Och vissa vill ibland passa på av olika anledningar ta bort något mer träd.

De som kommer att hjälpa oss med detta, är välutbildad personal från Mellanskog, vi har även anlitat skogskonsulter i ärendet.

Arbetet kommer att utföras av personal som är utbildade och licensierade för detta arbete och de är vana att utföra arbeten i just sådana områden som detta.

De är speciellt utvalda av Mellanskog och vi känner oss trygga i detta. 

Starten på detta beräknas ske under sen höst/vinter. 

Kalle och Inger är kontaktpersoner i styrelsen.

Styrelsen

09 Sep 20

Belysning södra sidan

Under v 38/39 beräknas arbetet komma igång med byte till ny gatubelysning på södra sidan. Som tidigare informerats om.

Styrelsen

20 Jul 20

Påminnelse

PGA Corona/Covid-19 genomförs stämman med poströstning. Du har väl inte glömt att skicka in Röstkortet. Det skall vara sekreteraren tillhanda senast lördag den 25 juli kl. 12,00. Med vänlig hälsning Styrelsen

25 Jun 20

Väggupp

Problemen med höga farter på Ornövägen och Rånövägen har eskalerat under våren, vi ansåg då att något behövde göras. De gupp som fanns tidigare har nonchalerats. Därför beslöt vi att föranstalta om fasta hinder. Vi kommer med början på fredag 26 juni att förändra guppen och hoppas att det skall bli bra. Markeringsskärmar till farthindren är beställda och kommer att monteras så snart de levererats, i närtid. Vid varje infart finns information om gupp i området.

Styrelsen

09 Jun 20

STÖLD AV 4-HJULING

Någon gång under natten mellan den 8 och 9 juni har Schweizerdalens tomtägares 4-hjuling stulits genom inbrott i en container. Det är olyckligt att det hände nu när den behövs som mest att sköta park och stränder.

Den är mörkgrön Yamaha med reg nr ROF 955. Det är polisanmält. Har någon sett eller hört något hör gärna av er till oss i styrelsen.