02 Maj 16

Båtupptagning i Vadviken 2 oktober

Även om båten precis har kommit i vattnet i Vadviken och hela sommaren fortfarande är framför oss, så har jag redan nu bokat dag för båtupptagning. Jag har bokat mobil-kran för upptagningen i höst närmare bestämt Söndagen den 2/10-16 Kl 09,00.

Jag vill att alla som vill vara med mailar mig senast 2/8-16.

Hälsningar

Pelle Strandlund

19 Apr 16

Städdagen är den 14 maj

Vårens städdag kommer att äga rum lördagen den 14 maj 2016 kl. 9.30 med samling vid simskolan.  Vi startar med kaffe och smörgås och delar in oss i olika lag. Ta gärna med kratta, skottkärra, grensax, såg, spade el. dyl. Cirka kl. 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till cirka kl. 14.

Varmt välkomna!

29 Mar 16

Föreningens Årsstämma 12 april 2016 kl. 18.30

Föreningens årsstämma blir tisdagen den 12 april i Tullhuset Odinsvägen 6A på Dalarö. Årsmöteshandlingar anländer i brevlådan under vecka 13. Om du inte fått årsmöteshandlingarna under vecka 13 hör av dig till föreningens sekreterare Agneta Hermansson på mail agneta@schweizerdalen.se

Styrelsen

13 Mar 16

Föreningens städdag våren 2016

Vårens städdag kommer att äga rum lördagen den 14 maj 2016 kl. 9.30 med samling vid simskolan.  Vi startar med kaffe och smörgås och delar in oss i olika lag. Ta gärna med kratta, skottkärra, grensax, såg, spade el. dyl. Cirka kl. 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till cirka kl. 14.

Varmt välkomna!

12 Feb 16

Sjösättning Vadviken våren 2016

Sjösättning i Vadviken kommer att ske lördagen 23 april med start kl 09.00

Har man frågor angående sjösättningen i Vadviken kontaktar man Pelle Strandlund på 0707-830584.

Styrelsen

27 Jan 16

Detaljplanen i vårt Norra område

Detaljplanen i vårt Norra område har nu efter en överklagande process vunnit laga kraft den 4 jan. 2016.

Tidplanen/Planskede har varit enligt nedan:

Uppdrag: 29 oktober 2012
Samråd: 21 okt – 1 dec 2013
Granskning: 8 dec 2014 – 5 jan 2015
Antagande: 11 juni 2015
Laga kraft: 4 januari 2016

Läs mer på Haninge kommuns hemsida. www.haninge.se

 

 

 

27 Jan 16

Detaljplanen på Norra sidan

Detaljplanen på norra sidan har nu efter en överklagande process vunnit laga kraft den 4 januari 2016.

Tidplanen/Planskede processen enligt nedan:

Uppdrag: 29 oktober 2012
Samråd: 21 okt – 1 dec 2013
Granskning: 8 dec 2014 – 5 jan 2015
Antagande: 11 juni 2015
Laga kraft: 4 januari 2016

Läs mer på Haninge kommuns hemsida  www.haninge.se

22 Jan 16

Batteribyte Assa Abloy nyckel

Gällande nyckel till b.l.a bommar och båthamnar, om din nyckel piper tre långa ljudsignaler och gröna blinkningar i nyckeln är det dags att byta batteri i nyckeln.

Batteriet heter CR2025 och bör bytas efter c:a två år vid normal användning och nyckeln bör inte förvaras kallt .

Se bifogad PDF som visar hur du byter batteri i din nyckel. OBS du måste ha en mycket liten stjärnskruvmejsel för att klara av batteribytet.

bytabatteriicliqnyckel

För den som inte vill byta batteri själv kommer det att finnas hjälp på vår städdag till våren, men du måste själv införskaffa ett batteri.

22 Jan 16

Det kommer komma en midsommar i år igen.


 

Vi i styrelsen är ute i god tid, planerandet av årets midsommarfirande i Schweizerparken har påbörjats Och som varje midsommar kommer många av oss fira i Schweizerparken Och som alltid behövs några som engagerar sig lite före, under och efter firandet för att det ska bli lika bra som det alltid blir. I år har vi endast en som kan ställa upp  så fler frivilliga sökes med ljus och lykta!

Tyvärr om det inte dyker upp flera som kan tänka sig att hjälpa till så kommer föreningen att tvingas ställa in årets firande. Detta vore mycket olyckligt då det är en höjdpunkt för många familjer att få fira midsommar i Schweizerparken

Om du har läst det här och kan tänka dig att hjälpa till så kontakta Agneta Hermansson, E-post  agneta@schweizerdalen.se

 

04 Sep 15

Höstens båtupptagning i Vadviken Obs! Nytt datum

Höstens båtupptagning i Vadviken med mobilkran är nu bokad.

Upptagningen är ändrad till den 11 oktober med start kl. 9.00

Pelle Strandlund som organiserar upptagningen vill att samling sker redan kl. 08,30 för en snabb genomgång.

Styrelsen