10 May 17

Städdag lördag 13 maj med start kl. 9.30

Vårens städdag är nu på lördag dvs. den 13 maj kl. 9.30. Vi samlas vid Schweizerbadet, Simskolan som vanligt. Vi umgås, städar, krattar mm. och grillar korv för att vid ca. 14 tiden avrunda och avsluta för dagen.
Varmt välkomna!
//Styrelsen

26 Apr 17

VA utbyggnaden på Norra delen

Vatten och Avlopps utbyggnaden inom vårt norra område går framåt som planerat.

På länken nedan kan ni läsa vad som skrivs på Haninge kommuns Hemsida kring utbyggnaden.

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-arbeten/schweizerdalen-va-utbyggnad/

10 Apr 17

Föreningsstämma 27 april kl. 18.30

Tomtägareföreningens årsstämma äger rum torsdagen den 27 april kl. 18.30 (smörgås o kaffe serveras fr kl. 18). I år så är vi ute på Dalarö i Sjöräddningssällskapets lokaler invid Dalarö kanal.

Årsmöteshandlingar osv. distribueras som vanligt via posten.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

23 Mar 17

Håll ögon öppna, hjälpas åt

Natten mellan 22 och 23 mars har medlem boendes på Nämdövägen blivit av med en båtmotor. Ärendet ska vara polisanmält och anmält till försäkringsbolag. Vi får alla hjälpas åt att hålla koll och ifrågasätta konstiga närvaranden och beteenden ifrån/av personer som vi inte känner igen, genom ”Medlemsamverkan i Schweizerdalen”.

//Styrelsen

15 Mar 17

Sjösättning i Vadviken 22 april 2017

Organiserad sjösättning med “kran” sker i Vadviken lördagen den 22 april.
Har man frågor angående sjösättningen i Vadviken kontaktar man Pelle Strandlund på 0707-830584.

/Styrelsen

15 Mar 17

Vårens städdag 13 maj

Vårens städdag är lördagen den 13 maj kl. 9.30. Vi samlas vid Schweizerbadet, Simskolan som vanligt. Vi umgås, städar, krattar mm. och grillar korv för att vid ca. 14 tiden avrunda och avsluta för dagen.
Varmt välkomna!
//Styrelsen

14 Mar 17

Handlingarna klara för underskrift

Nu är handlingarna klara från Lantmäteriet gällande köp av mark från tomtägareföreningen till ett reducerat pris i enlighet med detaljplanen och dess konsekvenstabell och föreningens årsstämma 2016. Det här innebär att de medlemmar/fastigheter som är upptagna i konsekvenstabellen tillsammans med föreningens representanter ska skriva under handlingarna snarast, därefter kan den exakta anslutningspunkten för VA fastställas mellan kommunen och de enskilda tomtägarna. Det är av vikt att vi försöker göra detta skyndsamt så att inte tidplanen för utbyggnanden av VA äventyras.
Tomas och Per har hand om handlingarna från föreningens sida och kommer att återkomma med förslag på tidpunkter då vi kan träffas och underteckna handlingarna. Medlemmarna kan också återkomma per mail med förslag på tider som passar så att vi försöker göra detta så enkelt som möjligt för alla. Maila förslag på tid som du kan till tomas@schweizerdalen.se

Styrelsen

22 Feb 17

Håll ögon öppna, hjälpas åt

Natten mellan 21 och 22 februari har medlem boendes på Runmarövägen haft inbrott och blev av med 2 portabla elverk. Vår medlem har polisanmält och anmält till försäkringsbolag. Vi får alla hjälpas åt att hålla koll och ifrågasätta konstiga närvaranden och beteenden ifrån/av personer som vi inte känner igen, genom “Medlemsamverkan i Schweizerdalen”.

//Styrelsen

 

 

15 Feb 17

Är du intresserad av att driva kiosken på stranden?

Är du intresserad av att på bästa sätt driva och sköta kiosken på stranden from. i sommar? Vi söker nu en driftig/a person/er som vill driva tomtägare föreningens kiosk under 2017 och 2018(2 års kontrakt) med möjlighet till förlängning. Tidigare somrar har det varit mest Glass som har sålts men vi är öppna för alla förslag men glass ska finnas i sortimentet då det är väldigt uppskattat av våra badgäster.

Följande gäller:

Kiosken ska vara öppen varje dag under perioden 1 juni 2017 tom. 31 aug 2017 (min. kl. 10 -15)  resp. 1 juni 2018 tom. 31 aug 2018 (min. kl. 10-15). Möjlighet finns att öppna redan från 1 maj 2017 och har öppethållande fram till 30 september 2017 resp. 2018 i enlighet med de tider som kioskinnehavararen själv ställer.

Glass ska finnas i sortimentet övrigt väljer kioskinnehavaren själv.

Kioskinnehavaren är ansvarig för soptömningen/plockning runt kiosken och att ordning och reda kring kiosken råder.

Säsongshyran uppgår till 40.000 kr el. högstbjudande för resp. 2017 och 2018 dvs. min.80.000 kr för båda åren.

Kostnad för elförbrukning debiteras separat utöver hyran.

Bindande intresseanmälan med förklarande information om hur kiosken är tänkt att drivas och vad som skall säljas ska tillsammans med hyresanbud (dock lägst 80.000 kr) vara föreningen tillhanda 26 mars 2017 på adress: tomas@schweizerdalen.se . Styrelsen kommer därefter att välja den kioskinnehavare som har, sett ur föreningens bästa det totalkoncept inkl. hyresanbud, inkommit med det bästa erbjudandet.

 

 

 

14 Feb 17

Batteribyte Assa Abloy Nyckel

Gällande nyckel till b.l.a bommar och båthamnar, om din nyckel piper tre långa ljudsignaler och gröna blinkningar i nyckeln är det dags att byta batteri i nyckeln.

Batteriet heter CR2025 och bör bytas efter c:a två år vid normal användning och nyckeln bör inte förvaras kallt .

Se bifogad PDF som visar hur du byter batteri i din nyckel. OBS du måste ha en mycket liten stjärnskruvmejsel för att klara av batteribytet.

bytabatteriicliqnyckel

För den som inte vill byta batteri själv kommer det att finnas hjälp på vår städdag till våren, men du måste själv införskaffa ett batteri.