15 Mar 17

Vårens städdag 13 maj

Vårens städdag är lördagen den 13 maj kl. 9.30. Vi samlas vid Schweizerbadet, Simskolan som vanligt. Vi umgås, städar, krattar mm. och grillar korv för att vid ca. 14 tiden avrunda och avsluta för dagen.
Varmt välkomna!
//Styrelsen

14 Mar 17

Handlingarna klara för underskrift

Nu är handlingarna klara från Lantmäteriet gällande köp av mark från tomtägareföreningen till ett reducerat pris i enlighet med detaljplanen och dess konsekvenstabell och föreningens årsstämma 2016. Det här innebär att de medlemmar/fastigheter som är upptagna i konsekvenstabellen tillsammans med föreningens representanter ska skriva under handlingarna snarast, därefter kan den exakta anslutningspunkten för VA fastställas mellan kommunen och de enskilda tomtägarna. Det är av vikt att vi försöker göra detta skyndsamt så att inte tidplanen för utbyggnanden av VA äventyras.
Tomas och Per har hand om handlingarna från föreningens sida och kommer att återkomma med förslag på tidpunkter då vi kan träffas och underteckna handlingarna. Medlemmarna kan också återkomma per mail med förslag på tider som passar så att vi försöker göra detta så enkelt som möjligt för alla. Maila förslag på tid som du kan till tomas@schweizerdalen.se

Styrelsen

22 Feb 17

Håll ögon öppna, hjälpas åt

Natten mellan 21 och 22 februari har medlem boendes på Runmarövägen haft inbrott och blev av med 2 portabla elverk. Vår medlem har polisanmält och anmält till försäkringsbolag. Vi får alla hjälpas åt att hålla koll och ifrågasätta konstiga närvaranden och beteenden ifrån/av personer som vi inte känner igen, genom ”Medlemsamverkan i Schweizerdalen”.

//Styrelsen

 

 

15 Feb 17

Är du intresserad av att driva kiosken på stranden?

Är du intresserad av att på bästa sätt driva och sköta kiosken på stranden from. i sommar? Vi söker nu en driftig/a person/er som vill driva tomtägare föreningens kiosk under 2017 och 2018(2 års kontrakt) med möjlighet till förlängning. Tidigare somrar har det varit mest Glass som har sålts men vi är öppna för alla förslag men glass ska finnas i sortimentet då det är väldigt uppskattat av våra badgäster.

Följande gäller:

Kiosken ska vara öppen varje dag under perioden 1 juni 2017 tom. 31 aug 2017 (min. kl. 10 -15)  resp. 1 juni 2018 tom. 31 aug 2018 (min. kl. 10-15). Möjlighet finns att öppna redan från 1 maj 2017 och har öppethållande fram till 30 september 2017 resp. 2018 i enlighet med de tider som kioskinnehavararen själv ställer.

Glass ska finnas i sortimentet övrigt väljer kioskinnehavaren själv.

Kioskinnehavaren är ansvarig för soptömningen/plockning runt kiosken och att ordning och reda kring kiosken råder.

Säsongshyran uppgår till 40.000 kr el. högstbjudande för resp. 2017 och 2018 dvs. min.80.000 kr för båda åren.

Kostnad för elförbrukning debiteras separat utöver hyran.

Bindande intresseanmälan med förklarande information om hur kiosken är tänkt att drivas och vad som skall säljas ska tillsammans med hyresanbud (dock lägst 80.000 kr) vara föreningen tillhanda 26 mars 2017 på adress: tomas@schweizerdalen.se . Styrelsen kommer därefter att välja den kioskinnehavare som har, sett ur föreningens bästa det totalkoncept inkl. hyresanbud, inkommit med det bästa erbjudandet.

 

 

 

14 Feb 17

Batteribyte Assa Abloy Nyckel

Gällande nyckel till b.l.a bommar och båthamnar, om din nyckel piper tre långa ljudsignaler och gröna blinkningar i nyckeln är det dags att byta batteri i nyckeln.

Batteriet heter CR2025 och bör bytas efter c:a två år vid normal användning och nyckeln bör inte förvaras kallt .

Se bifogad PDF som visar hur du byter batteri i din nyckel. OBS du måste ha en mycket liten stjärnskruvmejsel för att klara av batteribytet.

bytabatteriicliqnyckel

För den som inte vill byta batteri själv kommer det att finnas hjälp på vår städdag till våren, men du måste själv införskaffa ett batteri.

20 Jan 17

Vad händer kring marktillköpen på Norra sidan i samband med VA utbyggnaden

Några i styrelsen träffade Lantmäterimyndigheten på Haninge kommun före sommaren och beställde dylikt jobb i enlighet med kommunens framtagna fastighetskonsekvens tabell (Detaljplanen för Schweizerdalen).  För 2 veckor sedan så var det vår tur(lantmäteriet i Haninge har hög arbetsbelastning), Så nu har vi fått en lantmätare tilldelad och vi träffade henne förra veckan och hon arbetar nu för fullt med handlingarna som krävs för att mark ska kunna säljas från föreningen till en enskild medlem. 

Vi har också begärt att få ett förslag från lantmätaren på reducerad förrättningskostnad i enlighet med stämmoinformation.

Sammantaget…skulle jag tro och hoppas att vi har alla handlingar och storlek på förrättningskostnad, klar under nästa vecka, därefter kommer Styrelsen att ta kontakt med berörda medlemmar.

//TOMAS för Styrelsen

   

 

17 Jan 17

V-A utbyggnaden pågår och går enligt plan

Utbyggnaden av VA inom vårt Norra område, går helt enligt plan. Entreprenören spränger dagligen i våra vägar för att möjliggöra att lägga ned avloppsrör och vattenslangar samt i vissa fall elkablar. Som ni säkerligen redan sett så har entreprenören startat i Norr borta vid Ängsövägen där man även har en etableringsplats med byggbodar och containrar på den markbit som sedan kommer att återställas och bli 2 stycken nya tomter.  Entreprenören har även låtit att göra en tillfällig väg mellan två tomter för åtkomst för våra medlemmar till sina fastigheter under utbyggnanden på Ängsövägen som annars är en T-väg(Återvändsgata dvs. endast en tillfartsväg). Den markbiten som iordningsställts till tillfällig väg kommer efter arbetena också att återställas så att den markbiten också blir 1 ny tomt.

Hela utbyggnaden beräknas vara klar till semestertiden (Juni/juli) år 2018.

 

//Tomas, Ordf. Schweizerdalen

 

21 Nov 16

V-A utbyggnaden Norra delen av vårt område

Haninge kommun kommer löpande att lägga ut status och information kring V-A utbyggnaden på sin hemsida. Vi har bett att få information från kommunen när de skickar ut information i större mängd, så att vi kan publicera den även här på föreningens hemsida.

Länken till kommunens hemsida där allt presenteras och där ni själva kan följa informationen direkt är:

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-arbeten/schweizerdalen-va-utbyggnad/

 

Styrelsen

 

 

 

07 Nov 16

V-A utbyggnaden på Norra sidan

Vi hade i förra veckan(vecka 44) ett startmöte på kommunen Men i dagsläget(7 nov) vet vi inte när de kan tänkas starta arbetena och var. Orsaken därtill är att byggentreprenören inte har fått ngt. Bygglov än för den uppställningsplats/etableringsplats på Nämdövägen där byggbodar, husvagnar mm. prydligt ska stå uppställda under byggperioden.  Byggentreprenören måste också ha tillgång till ström och Vattenfall behöver några veckor på sig att ordna med ström som provisoriskt ska kopplas och tas från transformatorn på Runmarövägen uppöver berget.

Så snart vi vet tidpunkter och lägen där man kommer att starta så kommer det att publ. på Haninge kommuns hemsida samt på tomtägareföreningens dvs. www.schweizerdalen.se

 TOMAS Westerström

Ordf. Schweizerdalen

10 Aug 16

Båtmotorer/snurror stulna från 2 båtar liggande i kanalen in mot Sandvikssjön

Tyvärr har 2 st båtsnurror av mindre modell blivit stulna under tisdagen i kanalen in mot Sandvikssjön, Stenfatet, varför vi ber samtliga hålla lite extra uppsikt över våra båtar.

//STYRELSEN