07 Nov 16

V-A utbyggnaden på Norra sidan

Vi hade i förra veckan(vecka 44) ett startmöte på kommunen Men i dagsläget(7 nov) vet vi inte när de kan tänkas starta arbetena och var. Orsaken därtill är att byggentreprenören inte har fått ngt. Bygglov än för den uppställningsplats/etableringsplats på Nämdövägen där byggbodar, husvagnar mm. prydligt ska stå uppställda under byggperioden.  Byggentreprenören måste också ha tillgång till ström och Vattenfall behöver några veckor på sig att ordna med ström som provisoriskt ska kopplas och tas från transformatorn på Runmarövägen uppöver berget.

Så snart vi vet tidpunkter och lägen där man kommer att starta så kommer det att publ. på Haninge kommuns hemsida samt på tomtägareföreningens dvs. www.schweizerdalen.se

 TOMAS Westerström

Ordf. Schweizerdalen

10 Aug 16

Båtmotorer/snurror stulna från 2 båtar liggande i kanalen in mot Sandvikssjön

Tyvärr har 2 st båtsnurror av mindre modell blivit stulna under tisdagen i kanalen in mot Sandvikssjön, Stenfatet, varför vi ber samtliga hålla lite extra uppsikt över våra båtar.

//STYRELSEN

03 Jul 16

Föreningens städdag hösten 2016

Höstens städdag kommer att äga rum lördagen den 17 september 2016 kl. 9.30 med samling vid simskolan.  Vi startar med kaffe och smörgås och delar in oss i olika lag. Ta gärna med kratta, skottkärra, grensax, såg, spade el. dyl. Cirka kl. 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till cirka kl. 14.

Varmt välkomna!

02 Maj 16

Båtupptagning i Vadviken 2 oktober

Även om båten precis har kommit i vattnet i Vadviken och hela sommaren fortfarande är framför oss, så har jag redan nu bokat dag för båtupptagning. Jag har bokat mobil-kran för upptagningen i höst närmare bestämt Söndagen den 2/10-16 Kl 09,00.

Jag vill att alla som vill vara med mailar mig senast 2/8-16.

Hälsningar

Pelle Strandlund

19 Apr 16

Städdagen är den 14 maj

Vårens städdag kommer att äga rum lördagen den 14 maj 2016 kl. 9.30 med samling vid simskolan.  Vi startar med kaffe och smörgås och delar in oss i olika lag. Ta gärna med kratta, skottkärra, grensax, såg, spade el. dyl. Cirka kl. 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till cirka kl. 14.

Varmt välkomna!

29 Mar 16

Föreningens Årsstämma 12 april 2016 kl. 18.30

Föreningens årsstämma blir tisdagen den 12 april i Tullhuset Odinsvägen 6A på Dalarö. Årsmöteshandlingar anländer i brevlådan under vecka 13. Om du inte fått årsmöteshandlingarna under vecka 13 hör av dig till föreningens sekreterare Agneta Hermansson på mail agneta@schweizerdalen.se

Styrelsen

13 Mar 16

Föreningens städdag våren 2016

Vårens städdag kommer att äga rum lördagen den 14 maj 2016 kl. 9.30 med samling vid simskolan.  Vi startar med kaffe och smörgås och delar in oss i olika lag. Ta gärna med kratta, skottkärra, grensax, såg, spade el. dyl. Cirka kl. 12 blir det korvgrillning för att sedan fortsätta aktiviteterna till cirka kl. 14.

Varmt välkomna!

12 Feb 16

Sjösättning Vadviken våren 2016

Sjösättning i Vadviken kommer att ske lördagen 23 april med start kl 09.00

Har man frågor angående sjösättningen i Vadviken kontaktar man Pelle Strandlund på 0707-830584.

Styrelsen

27 Jan 16

Detaljplanen i vårt Norra område

Detaljplanen i vårt Norra område har nu efter en överklagande process vunnit laga kraft den 4 jan. 2016.

Tidplanen/Planskede har varit enligt nedan:

Uppdrag: 29 oktober 2012
Samråd: 21 okt – 1 dec 2013
Granskning: 8 dec 2014 – 5 jan 2015
Antagande: 11 juni 2015
Laga kraft: 4 januari 2016

Läs mer på Haninge kommuns hemsida. www.haninge.se

 

 

 

27 Jan 16

Detaljplanen på Norra sidan

Detaljplanen på norra sidan har nu efter en överklagande process vunnit laga kraft den 4 januari 2016.

Tidplanen/Planskede processen enligt nedan:

Uppdrag: 29 oktober 2012
Samråd: 21 okt – 1 dec 2013
Granskning: 8 dec 2014 – 5 jan 2015
Antagande: 11 juni 2015
Laga kraft: 4 januari 2016

Läs mer på Haninge kommuns hemsida  www.haninge.se