04 May 18

Borrningar Nattetid vecka 19

Trafikverket har precis hört av sig och meddelat att de kommer att genomföra borrningar i marken vid busshpl (Schweizerparken, Kolbotten, Västra Vadviken och Kanalbron) i nästa vecka dvs. vecka 19 “Nattetid pga. trafikmängden”. Dessa borrningar görs för att undersöka markförhållandena vid platserna inför de förestående busshållplats upprustningarna som trafikverket avser göra senare i höst. Trafikverket beklagar att detta borrande kan upplevas som lite störande med visst borrljud men att de försöker genomföra dessa så skyndsamt det bara går.

Styrelsen gm.Tomas

29 Apr 18

Vägarna på södra sidan, sopas

Vägarna på södra sidan kommer att sopas innan den 20 maj. Vägarna på norra sidan vilka är uppgrävda pga. VA-utbyggnaden kommer därför inte att sopas. Dessa vägar kommer dock att få en helt ny beläggning under maj/juni månad.

Styrelsen

27 Apr 18

VA-systemet/ledningarna spolas

Det nya VA-systemets vattenledningar kommer att spolas under kommande veckor, behövs troligen spolas i 2-3 veckor för att entreprenören därefter ska kunna ta erforderliga vattenprover som ska godkännas innan slutbesiktning och enskilda påkopplingar kan göras. Haninge kommuns miljöenhet är medvetna i förfarandet att vattnet rinner ut i några veckor i naturen men processen är nödvändig.

Styrelsen

12 Apr 18

Vårens städdag lördag den 5 maj samling kl 9,30

Lördagen den 5 maj samlas vi vid simskolan, Schweizerbadet, kl 9,30.
Vi startar med kaffe och macka samt delar upp oss i arbetsgrupper. Glöm inte
att ta med arbetshandskar, kratta, grensax mm. Vid ca kl 12 samlas vi vid grillen
för att åtnjuta korven och umgås. Vi fortsätter sedan med arbetet till ca kl. 14.
Har du svårt att arbeta fysiskt kom ner ändå. Det finns alltid något att hjälpa till med.
Kaffeserveringen, avprickning av deltagare mm.
Välkomna önskar Trivselkommittén gm Agneta

12 Apr 18

Föreningsstämma tisdag 24 april kl 18,30

Tomtägarföreningens årsstämma äger rum på Quality Hotel Winn, Haninge, Rudsjöterrassen 3.
Medlemmarna bjuds på kaffe o smörgås innan mötet. Serveras från kl 17,30
Varmt välkomna
Styrelsen

12 Apr 18

Sjösättning Vadviken

Lördagen den 28 april samling kl 09,00

12 Sep 17

BÅTUPPTAGNING LÖRDAG 14 OKTOBER

Höstens båtupptagning i Vadviken med samling kl 8,30
kontaktperson Pelle Strandlund.

12 Sep 17

STÄDDAG LÖRDAG 23 SEPTEMBER

Välkommen till höstens städdag. Samling vid simskolan kl 9,30.
Vi börjar med kaffe o macka för att sedan dela upp oss i olika
arbetslag. Den populära korvgrillningen börjar ca kl 12,00.
Vi fortsätter sedan fram till ca kl 14. Har du något speciellt
du vill ska göras så hör av dig till oss i styrelsen.

Väl mött önskar Trivselkommittén

07 Jun 17

Nu är sommaren här och även Boulespel i Schweizerparken

Dalarö Boulesällskap har kontaktat och berättat för Styrelsen att de nu är vi igång spelar på Bouleplanen vid sjösidan av fotbollsplanen. Dalarö Boulesällskap spelar på måndagar och torsdagar med samling för lottdragning 09:45 sen spelas det i två timmar med en kortare paus.
Dalarö Boulesällskap är ett glatt gäng som gärna ses bli fler som nyttjar Haninges finaste Bouleanläggning belägen i Schweizerparken, Dalarö.
Kontaktpersoner i Dalarö Boulesällskap är Arne Hilton Ordf. tel. 070/8882856, Madeleine Löfqvist sekr. tel. 073/3995109 Alla hälsas varmt Välkomna!

04 Jun 17

Glasskiosken öppen på Schweizerbadet

Lördagen den 3 juni öppnade Glasskiosken på Schweizerbadet. I år är det nya krafter som driver kiosken, Jim och Victor (båda uppväxta på Dalarö). Jim och Victor har fräschat upp kiosken betydligt och även utökat sortimentet och mer kommer att hända under säsongen kring kiosken. Gör gärna ett besök till vår fina kiosk och handla glass eller något annat av dessa unga företagare. Varmt välkomna till Schweizerbadet och vår trevliga Glasskiosk. //STYRELSEN