02 Jun 18

Glasskiosken

Glasskiosken på havsbadet har nu öppnat för säsongen, har öppet alla dagar 10-17. Välkomna hälsar Björn med personal

18 May 18

Okända båtjollar i Vadviken

I Vadviken ligger ett antal jollar som verkar sakna sina ägare.
De kommer märkas med att ägaren skall ta kontakt med Hamnansvariga
snarast.
Hamnkapten

18 May 18

Farthinder

Farthinder placeras på Björkövägen och Ornövägen.
Det är ett försök att få ner hastigheten på dessa sträckor.
Vid infarterna till området sitter skyltar om farthinder.
Styrelsen informerar.

04 May 18

Borrningar Nattetid vecka 19

Trafikverket har precis hört av sig och meddelat att de kommer att genomföra borrningar i marken vid busshpl (Schweizerparken, Kolbotten, Västra Vadviken och Kanalbron) i nästa vecka dvs. vecka 19 “Nattetid pga. trafikmängden”. Dessa borrningar görs för att undersöka markförhållandena vid platserna inför de förestående busshållplats upprustningarna som trafikverket avser göra senare i höst. Trafikverket beklagar att detta borrande kan upplevas som lite störande med visst borrljud men att de försöker genomföra dessa så skyndsamt det bara går.

Styrelsen gm.Tomas

29 Apr 18

Vägarna på södra sidan, sopas

Vägarna på södra sidan kommer att sopas innan den 20 maj. Vägarna på norra sidan vilka är uppgrävda pga. VA-utbyggnaden kommer därför inte att sopas. Dessa vägar kommer dock att få en helt ny beläggning under maj/juni månad.

Styrelsen

27 Apr 18

VA-systemet/ledningarna spolas

Det nya VA-systemets vattenledningar kommer att spolas under kommande veckor, behövs troligen spolas i 2-3 veckor för att entreprenören därefter ska kunna ta erforderliga vattenprover som ska godkännas innan slutbesiktning och enskilda påkopplingar kan göras. Haninge kommuns miljöenhet är medvetna i förfarandet att vattnet rinner ut i några veckor i naturen men processen är nödvändig.

Styrelsen

12 Apr 18

Vårens städdag lördag den 5 maj samling kl 9,30

Lördagen den 5 maj samlas vi vid simskolan, Schweizerbadet, kl 9,30.
Vi startar med kaffe och macka samt delar upp oss i arbetsgrupper. Glöm inte
att ta med arbetshandskar, kratta, grensax mm. Vid ca kl 12 samlas vi vid grillen
för att åtnjuta korven och umgås. Vi fortsätter sedan med arbetet till ca kl. 14.
Har du svårt att arbeta fysiskt kom ner ändå. Det finns alltid något att hjälpa till med.
Kaffeserveringen, avprickning av deltagare mm.
Välkomna önskar Trivselkommittén gm Agneta

12 Apr 18

Föreningsstämma tisdag 24 april kl 18,30

Tomtägarföreningens årsstämma äger rum på Quality Hotel Winn, Haninge, Rudsjöterrassen 3.
Medlemmarna bjuds på kaffe o smörgås innan mötet. Serveras från kl 17,30
Varmt välkomna
Styrelsen

12 Apr 18

Sjösättning Vadviken

Lördagen den 28 april samling kl 09,00

12 Sep 17

BÅTUPPTAGNING LÖRDAG 14 OKTOBER

Höstens båtupptagning i Vadviken med samling kl 8,30
kontaktperson Pelle Strandlund.