Tomas Westerström

Ordförande Planfrågor / Förvaltning / Kommunärenden / Avtal och Medlemsinformation / Web

Telefon:
070-561 12 52
E-post
tomas@schweizerdalen.se

Karl Jernberg

Skog / Friområden / Drift / Väg

Telefon:
070-759 94 32

E-post:
karl@schweizerdalen.se

Agneta Hermansson

Sekreterare, Trivselkommitten / Registreringshantering / Matrikelansvarig / Medlemsinformation / Web

Telefon:
08-501514 20, 070-712 73 62
E-post
agneta@schweizerdalen.se

Eva Norberg

Kassör / Registreringhantering / Matrikel / Båtplatsregister

Telefon:
076-230 88 02
E-post
eva@schweizerdalen.se

Helena Rönnberg

Miljöfrågor / Båt / Hamnfrågor / Drift

Telefon:
070-346 84 14
E-post:
helena@schweizerdalen.se

Örjan Norlin

Vägansvarig / Friområden / Drift / Vägbelysning
Telefon:  070-515 11 07
E-post:
orjan@schweizerdalen.se

Per Tilliander

v. ordf Hamnkapten Stenfatshamnen & Vadvikshamnen / Båt / hamnfrågor / Friområden

Telefon:
0709-845 899

E-post
per@schweizerdalen.se

Björn Åsander

Drift & Underhåll

Telefon:
08- 501500 06
070- 645 25 33
E-post
bjorn@schweizerdalen.se

Inger Wannström

Skog / Trivselkommitten

Telefon:
08- 501 XXX XX
073-584 42 25
E-post:
inger@schweizerdalen.se