17 Jul 18

TOTALT ELDNINGSFÖRBUD

DETTA GÄLLER I FÖRENINGEN, BADET PARKEN FRIOMRÅDEN
TOTALT FÖRBJUDET ATT ELDA
INGA GRILLAR FÅR ANVÄNDAS
KASTA INTE FIMPAR
Styrelsen