18 May 18

Farthinder

Farthinder placeras på Björkövägen och Ornövägen.
Det är ett försök att få ner hastigheten på dessa sträckor.
Vid infarterna till området sitter skyltar om farthinder.
Styrelsen informerar.