18 Sep 11

Havsbadet

Havsbadet, Simskolestranden med långa bryggan