17 Jul 18

TOTALT ELDNINGSFÖRBUD

DETTA GÄLLER I FÖRENINGEN, BADET PARKEN FRIOMRÅDEN
TOTALT FÖRBJUDET ATT ELDA
INGA GRILLAR FÅR ANVÄNDAS
KASTA INTE FIMPAR
Styrelsen

10 Jul 18

Asfaltering på Norra sidan

Med början idag den 10 juli startar asfalteringsarbetena på Norra sidan. Asfaltstypen heter IM-beläggning och är samma typ likt tidigare. Arbetena beräknas vara helt klara redan nu på fredag.

Eftersom det är mycket varmt ute så kommer den nya beläggningen vara mycket skör varför samtliga måste köra dels försiktigt och vid användande av större maskiner och dyl…vara ännu mer och därmed ytterst försiktiga…så att man inte vrider sönder beläggningen…..Ev. skador som uppstår kommer debiteras fastighetsägaren som nyttjat den stora maskinen och som därmed orsakat skadorna, påpeka detta till Era entreprenörer så att alla vet om läget.

/STYRELSEN

11 Jun 18

Välkomna till midsommarfest i Schweizerparken

Torsdag 21 juni kl. 18 börjar vi löva midsommarstången.
Fredag 22 juni Midsommarafton reser vi midsommarstången
kl 13,00, sedan börjar dansen ca 13,15 som leds av Söderringen.
Det finns Kaffe, Korv och Läsk. Lotterier och Fiskdamm.
Ca kl 15 avslutas festen.
Alla är hjärtligt välkomna önskar Trivselkommittén.

02 Jun 18

Glasskiosken

Glasskiosken på havsbadet har nu öppnat för säsongen, har öppet alla dagar 10-17. Välkomna hälsar Björn med personal

18 Maj 18

Okända båtjollar i Vadviken

I Vadviken ligger ett antal jollar som verkar sakna sina ägare.
De kommer märkas med att ägaren skall ta kontakt med Hamnansvariga
snarast.
Hamnkapten

18 Maj 18

Farthinder

Farthinder placeras på Björkövägen och Ornövägen.
Det är ett försök att få ner hastigheten på dessa sträckor.
Vid infarterna till området sitter skyltar om farthinder.
Styrelsen informerar.

04 Maj 18

Borrningar Nattetid vecka 19

Trafikverket har precis hört av sig och meddelat att de kommer att genomföra borrningar i marken vid busshpl (Schweizerparken, Kolbotten, Västra Vadviken och Kanalbron) i nästa vecka dvs. vecka 19 ”Nattetid pga. trafikmängden”. Dessa borrningar görs för att undersöka markförhållandena vid platserna inför de förestående busshållplats upprustningarna som trafikverket avser göra senare i höst. Trafikverket beklagar att detta borrande kan upplevas som lite störande med visst borrljud men att de försöker genomföra dessa så skyndsamt det bara går.

Styrelsen gm.Tomas

29 Apr 18

Vägarna på södra sidan, sopas

Vägarna på södra sidan kommer att sopas innan den 20 maj. Vägarna på norra sidan vilka är uppgrävda pga. VA-utbyggnaden kommer därför inte att sopas. Dessa vägar kommer dock att få en helt ny beläggning under maj/juni månad.

Styrelsen

27 Apr 18

VA-systemet/ledningarna spolas

Det nya VA-systemets vattenledningar kommer att spolas under kommande veckor, behövs troligen spolas i 2-3 veckor för att entreprenören därefter ska kunna ta erforderliga vattenprover som ska godkännas innan slutbesiktning och enskilda påkopplingar kan göras. Haninge kommuns miljöenhet är medvetna i förfarandet att vattnet rinner ut i några veckor i naturen men processen är nödvändig.

Styrelsen

12 Apr 18

Vårens städdag lördag den 5 maj samling kl 9,30

Lördagen den 5 maj samlas vi vid simskolan, Schweizerbadet, kl 9,30.
Vi startar med kaffe och macka samt delar upp oss i arbetsgrupper. Glöm inte
att ta med arbetshandskar, kratta, grensax mm. Vid ca kl 12 samlas vi vid grillen
för att åtnjuta korven och umgås. Vi fortsätter sedan med arbetet till ca kl. 14.
Har du svårt att arbeta fysiskt kom ner ändå. Det finns alltid något att hjälpa till med.
Kaffeserveringen, avprickning av deltagare mm.
Välkomna önskar Trivselkommittén gm Agneta